Byggranschen i väst-Sverige / Konjunkturläget

• Tänker högt trots lågkonjunktur

Jonas Karlsson, VD för MVB Väst/Astor Bygg vågar vägra lågkonjunktur.

Prognoserna för byggbranschen ser dystra ut. Media gör vad de kan för att förstärka den bilden. Vad är det som händer och hur påverkar det byggandet i västra Sverige? Frågan går till Jonas Karlsson, VD på MVB Väst/Astor Bygg.
– Det blir bättre! säger Jonas Karlsson bestämt. Jag tror att konjunktursvängningarna kommer att se annorlunda ut mot de som vi har sett historiskt. Det kommer inte att bli så stora slag som det har varit. I gengäld kanske det kommer tätare upp- och nergångar.
– Det är mycket surr kring kris och lågkonjunktur just nu. Vi ser att totala antalet projekt på marknaden minskar, liksom storleken på tillgängliga projekt. Det är dessutom fler och fler som är med och räknar på varje projekt. Detta kan bero på att de riktigt stora nyproduktions- och bostadsjobben uteblivit för de stora aktörerna och då ger de sig på allt smått också.
– Jag tror att bankerna måste göra mer för att det ska vända. Det kommer inte att hänga på en kvarts procentenhet på reporäntan. Bankerna måste våga låna ut pengar igen. Idag måste varje projekt egenfinansieras i alldeles för stor utsträckning för att det ska fungera. Sedan gäller det att ta tillfället i akt och utveckla personalen när det är mindre att göra. På så sätt kan vi behålla personal och kompetensutveckla dem för att stå ännu bättre rustade att möta kunderna när det tar fart igen.

Breddat utbud av tjänster
Jonas menar att det inte går att skydda sig mot marknadens svängningar, utan att man måste hantera dem när de dyker upp. Ett sätt kan vara att ha flera strängar på sin lyra och kunna erbjuda olika delar till kunderna. I det korta perspektivet finns det fler ombyggnadsjobb än större nyproduktionsjobb. Här står MVB Väst/Astor Bygg väl rustat tack vare sammanslagningen där Astor är starka aktörer på ombyggnadsjobb.
– Detta är vårt sätt att vara duktiga på både nyproduktion och ombyggnation i samma företag, samtidigt som vi kan hålla isär verksamheterna. Då kan de som jobbar med respektive del vara specialiserade inom sitt område. Samtidigt kan vi hantera helheten, vilket är en styrka för våra kunder.

Låt oss dra åt samma håll
Våga vägra lågkonjunktur! Det är Jonas stridsrop för dessa tider.
– 
Låt oss dra åt samma håll. Det gäller oss, våra kunder och underentreprenörer. Ta chansen att se positivt på tillvaron och skapa förutsättningar för framgångsrika affärer när konjunkturen blir bättre!

Annonser