Lediga platser

• Vill du jobba hos oss?

platsannons-MVB-Väst-och-Astor-Bygg

Platschef
Vill du vara med och utveckla ett av marknadens mest spännande bolag? Vill du utvecklas som person i din yrkesroll? Tillsammans skapar vi det mest attraktiva bolaget för kunder medarbetare och ägare.

MVB Väst/Astor Bygg söker nu platschefer med flera års erfarenhet av byggbranschen. Du kan leda produktionen i våra större projekt och vill delta i utvecklingen av MVB Väst/Astor Bygg.

Erfarenhet och utbildning
•    Flerårig branscherfarenhet.
•    Goda kunskaper om byggteknik och produktion.
•    Högskoleingenjör är meriterande men inget krav.
•    Erfarenhet av bostadsproduktion är meriterande men inget krav.

Egenskaper
•    Strukturerad och analytisk med gott affärssinne.
•    Tydlig och engagerad ledare med omsorg om våra medarbetare
•    Socialt mogen med känsla för långsiktiga kundrelationer.

Arbetsbeskrivning
Som platschef på MVB Väst/Astor Bygg  har du en nyckelposition i dina projekt och du ansvarar för all verksamhet på byggarbetsplatsen. Beroende på projektets karaktär och storlek kan du eventuellt ha en eller flera arbetsledare till din hjälp. Som platschef har du också ansvar för de ekonomiska frågorna i de verksamheter du leder. Du kommer att arbeta i en platt organisation och i en företagskultur där man värdesätter platschefens insatser.

Exempel på dagliga arbetsuppgifter:
•    Leda, planera och följa upp det praktiska arbetet i de egna projekten.
•    Samordning av arbetsmiljöfrågor (BasU).
•    Ekonomiskt planering och uppföljning .
•    Hantering av tillkommande och avgående arbeten.
•    Vidareutveckla yrkesarbetarnas kvalitets- och kostnadsmedvetenhet.
•    Delta i utvecklingen av företagets administrativa arbete.
•    Vårda och utveckla relationen med kunder och leverantörer.

Organisation
Du kommer till ett företag som leds av människor med gedigen entreprenaderfarenhet och där det finns ett starkt fokus på produktionsorganisationen. Inom koncernen finns väl utvecklade verksamhetssystem som används i tillämpliga delar. Dessutom finns stödresurser i form av projektingenjörer samt administrativt stöd. Platschefen arbetar självständigt och med stöd av projektingenjören och arbetsleder personalen på den egna arbetsplatsen. Rapportering sker till entreprenadchefen som även är närmaste chef.

Utvecklingsmöjligheter
MVB Väst och Astor Bygg står inför en omfattande satsning på utveckling och expansion. Medarbetare med intresse för organisationsutveckling har därför stora möjligheter att arbeta aktivt med utvecklingen av företagets verksamhet, metoder och system. Tjänsten erbjuder även mycket goda möjligheter att utveckla den personliga kompetensen genom olika utbildningsinsatser, dessutom finns det naturligtvis stora möjligheter att ”växa med företaget” och anta nya utmaningar i takt med att organisationen utvecklas.

Vi ser gärna fler kvinnor på våra arbetsplatser.

Om du önskar ytterligare information är du välkommen att kontakta Fredrik Bengtsson,
mobiltelefon 0730-78 83 82 eller fredrik.bengtsson@mvbab.se

Annonser