Byggranschen i väst-Sverige / VD har ordet

• VD har ordet

Våren är här !

Våren, denna ständiga kamp mellan den kvardröjande vintern och den framträngande sommaren. Vårt halvklot vänds mot solen, jorden värms upp, växter och djur lockas fram. Tillvaron blir ljusare och mer positiv och allt blir lättare att ta sig an (möjligen kan pollenallergikerna ha ett och annat att invända mot min argumentation). Översätter vi denna islossningens tid till vår egen bransch så hoppas jag att vi även kommer att se spår av detta i vår verksamhet.

Vi måste gemensamt hitta tillbaka till en större framtidstro. Möjligheterna att producera bra projekt till rimliga prisnivåer blir inte bättre. Detta faktum borde attrahera många kunder men framförallt borde våra gemensamma åtaganden inom skola och omsorg ta chansen att bygga ikapp det behov som finns. Som företag använder vi den tillfälliga svackan till att vidareutveckla vår personal för att bättre kunna möta våra kunders kommande utmaningar.

Inom MVB Väst ser vi även våren an med ett nytillskott i ”familjen” i form av det nybildade MVB Backgården. MVB Väst har förvärvat rörelsen efter konkursen av Backgårdens Bygg AB och bildat MVB Backgården med verksamheter i Trestad och Skaraborg under ledning av VD Bo Johansson. En längre presentation om MVB Backgården kommer i nästa nummer före semestern. Vi välkomnar alla nya kunder, samarbetsparters och medarbetare till MVB-koncernen och ser med stor tillförsikt fram mot att fortsätta stärka varumärket MVB.

Kör hårt !

jonas carlsson vd för MVB Väst och Astor Bygg

Jonas Karlsson, VD

Annonser