Byggranschen i väst-Sverige / Säkerhet

• Mot svartjobb. För säkerhet.

ID06

MVB Väst har anslutit sig till Byggbranschens avtal ID06 för att förhindra svartjobb och för att säkerheten på arbetsplatserna ska bli än bättre. Personer som ska in på en arbetsplats måste identifiera och anmäla både när det kommer in på arbetsplatsen och när det går därifrån.

MVB Väst och Astor Bygg har anslutit sig till ID06: allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och närvaroregistrering, ett standardavtal som tagits fram av Byggbranschen i samverkan. ID06-avtalet är avsett att tillämpas på byggarbetsplatser i Sverige.

Syftet med ID06 är att försvåra svartarbete och annan ekonomisk brottslighet och därmed stärka den sunda konkurrensen. Ett annat syfte är att förenkla säkerhetsarbetet på arbetsplatsen. För ett effektivt fungerande olycksförebyggande arbete är det av största vikt att både känna till och kunna kontrollera vilka som vistas på arbetsplatsen, vilka arbeten som pågår och vilken säkerhetsinstruktion varje individ har fått.

Viktigt med legitimation
För att få jobba på en ID06-arbetsplats, måste man vara föranmäld av sin arbetsgivare, bära synlig namnbricka med uppgift om namn och arbetsgivarens namn samt ha med sig giltig legitimation. På varje arbetsplats finns det “en anmälningsplats”. Där meddelar man både när man kommer och när man lämnar arbetsplatsen.

Registrering sker
När man anmäler sig registreras namn och personnummer samt arbetsgivare och dennes organisationsnummer samt tiden personen kom och gick. De registrerade uppgifterna sparas i två år och är tillgängliga för eventuell granskning av Skattemyndigheten. Uppgifterna kan även, i händelse av olycka på arbetsplatsen, användas för att skapa en återsamlingslista för att säkerställa din säkerhet. Man har själv rätt att, en gång om året, få utdrag om sig själv ur registret. Om någon  uppgift skulle vara felaktig har man även rätt att begära att uppgiften rättas.

Vite på 500 kronor
Har en person inte med sig legitimation eller inte har föranmälts, kan personen bli avvisad från arbetsplatsen. Saknar man namnbricka eller legitimation, är arbetsgivaren skyldig till att betala vite om 500 kronor per dag.

Annonser