Övrigt

• Ny energisnål förskola med sedumtak

Den nya förskolan har grästak för att mjukare harmoniera med den lantliga miljön.

Ny toppenmodern förskola på Skillnadsgatan är byggt för att spara energi.

Resultatet av totalentreprenaden för MVB Väst på Skillnadsgatan går inte att missa. Den nya förskolan med grästak bokstavligen lyser i solen. Fyra avdelningar barn ska tillbringa sina dagar i dessa ljusa och ändamålsenliga lokaler.
Markarbetena för den nya förskolan började i januari 2012 och bygget kom igång i augusti. I skrivande stund är det mesta klart, förutom en del markarbeten som man fått vänta med på grund av tjälen i marken. Som mest har 30 personer från MVB Väst jobbat med bygget.
Beställare är Göteborgs Stad. Efterbesiktningen är gjord i dagarna och en del personal och barn har redan flyttat in.  Stefan Hisbro, arbetsledare för bygget, tycker att det känns stimulerande att jobba med ett projekt där barnen får en bra miljö att vistas i. Huset är energisparande tack vare högt lufttäthetsvärde enligt passivhusmodellen, där en del av värmen kommer från de som vistas i lokalen. Då behövs inte värmesystemet köras på för fullt och man sparar energi och därmed även pengar.

Grästak för mjukare framtoning
För att smälta in i den omgivande, något lantliga och lugna miljön, har huset fått ett Sedumtak, d v s gräs. Taket matchar tegelfasaden på ett bra sätt och kommer att vara helt underhållsfritt. Stefan är nöjd med projektet på Skillnadsgatan. Tidplanen har kunnat hållas med undantag för att torktiden för betongen var lite längre än beräknat. Man hade valt en betongsort som är bättre i längden men som tar längre tid att torka. För övrigt har man inte stött på några hinder.

Annonser