Aktuella projekt

• Bostadsbolaget satsar – Astor Bygg bygger

Blidvädersgatan på Hisingen

Blidvädersgatan på Hisingen totalrenoveras. Astor Bygg fogar om fasader och bygger fönster och dörrar.

Flerfamiljshusen på Blidvädersgatan på Hisingen har totalrenoverats. Ett jätteprojekt för Bostadsbolaget och Astor Bygg, som under flera år och i olika etapper fogat om fasader och bytt fönster samt gjort en del markarbeten. Projektet är nu i slutfasen och hela området har omvandlats till en modern och fräsch miljö.

Totalrenoveringen av husen på Blidvädersgatan görs omlott av tre aktörer. Astor Bygg fixar fönster och fasader, Rotocon jobbar inne i lägenheterna med nya stammar och nya planlösningar och balkonger byts av Balco.
– Även om dessa företag inte samarbetar för övrigt, måste man hitta ett bra sätt att jobba ihop  på ett sånt här projekt. Vi  på  Astor Bygg är först och de andra två kommer efter, berättar Andreas Leandersson, arbetsledare på Astor Bygg.

Logistiken måste fungera
– Hyresgästerna bor kvar när vi gör fasader och fönster, sedan måste de flytta ut för det invändiga arbetet. Det innebär mycket logistik. Största problemet har varit att ta emot allt material, det finns ingen plats att lägga det på då gårdarna är rätt små.
– Mitt jobb är bl a att sköta alla ut- och intransporter. Just nu är det som mest aktivitet på plats. Vi har avslutat fasaden på hus 7 och är i full gång med nästa hus, både fönster och murning av fasad. Samtidigt rivs balkongerna på ett av husen och ställningar tas ned på ett annat.

Andreas Leandersson är arbetsledare för Astor Bygg-teamet på Blidvädersgatan.

Andreas Leandersson är arbetsledare för Astor Bygg-teamet på Blidvädersgatan.

– Från Astor Bygg är 4 snickare på plats just nu, annars är vi 5-7 man. Dessutom är det 4 murare här, de är underentreprenörer och fogar om de murade fasaderna medan snickarna mönsterpassar trapphusfasader, byter fönster och entrédörrar samt hela fasader på punkthusen.
Andreas säger att de är klara till semestern, förutom de moment där de är låsta av de andra aktörerna, t ex kan inte fasadskivor sättas invändigt på balkongerna förrän balkongerna är uppe.

Förskonade från stölder
Andreas berättar att de varit hyfsat förskonade från tråkiga händelser som stölder, vilket han förberett sig på att det skulle bli mer av.
– Jag har jobbat mycket i centrala stan.  Kabelstölder och uppbrutna dörrar till exempel är vanligare där än vad det varit här.

Annonser